Skupnost slovenskih podjetnic

Mladi podjetniki uspešno zaključili usposabljanje in ustanovili podjetja

S podjetniškim usposabljanjem do uspešnega podjetja

Projekt financirata Evropski socialni sklad in Minstrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti​

O projektu

Projekt mladim brezposelnim do 28 leta omogoča pridobitev celovitega in v prakso usmerjenega znanja za uspešen zagon svojega lastnega posla/podjetja. Glavni namen je spodbujanje podjetniške aktivnosti med mladimi v Vzhodni kohezijski regiji.

Po uspešno zaključenem usposabljanju in pripravi podjetniškega načrta, bodoči podjetniki prejemjo certiikat. Po ustanovitvi podjetja lahko prejmejo subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov s strani Zavoda za zaposlovanje RS iz Evropskega socialnega sklada.

Partnerji v projektu

Zavod META je en izmed partnerjev v izvajanju projekta Mladi podjetniki 2017- 2019. Projekt se izvaja na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dne 13. 7. 2017.

Vzhodno regijo pokrivamo naslednji partnerji:

200 mladih bodočih podjetnic in podjetnikov v vzhodni kohezijski regiji.   Vsak izbrani udeleženec po uspešnem zaključku usposabljanja in potrjenem poslovnem načrtu, lahko z ustanovitvi podjetje in zaprosili za subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR.

Po zaključenem usposabljanju in individualnim mentorstvom, so udeleženci uspešno izdelali poslovni načrt za svojo podjetniško idejo. Po uspešni pridobitvi certifikatov, so mladi podjetniki uspešno ustanovili svoja podjetja.

Delavnice po celotni Sloveniji.  Partnerstvo, ki deluje v zhodni kohezijski regiji, izvaja delavnice  na naslednjih lokacijah: Murska Sobota, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Velenje, Celje in Ljubljana. Na zahodni kohezijski regiji deluje partnerstvo Mladi podjetniki zahod.

V Zavodu META  izvajamo program za MLADE PODJETNIKE na lokacijah v Celju, Velenju in Ljubljani.

Individualno mentorstvo je v programu predvideno za mlade podjetnike po ustanovitvi podjetja. Ker so najboljša priprava na podjetništvo prav izkušnje na trgu, se lahko podjetniki še 1 leto  po ustanovitvi podjetja individualno posvetujejo z mentorji, kar je nedvomno ena koristnejših vsebin programa.

Vključitev v program mladi podjetniki je možen za brezposelne osebe, ki še niso dopolnile 29 let in so prijavljene v bazi iskalcev zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. Več o pogojih vključitve si preberite na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje.

Utrinki delavnic po lokacijah, ki jih izvaja Zavod META

Lokacija: Celje

Celjski mladi podjetniki so prvi pričeli z usposabljanji. Program je uspešno zaljučilo 18 udeleženk in udeležencev, ki so uspešno ustanovili svoja podjetja. Usposabljanje je obsegalo 64 ur in 10 ur individualnega mentorstva kot pomoč pri pripravi poslovnega načrta.

Lokacija: Velenje

V Velenjski skupini je bila živahna in mladostna  energija, ki jo je ustvarjalo kar 18 udeleženk in udeležencev.

Lokacija: Ljubljana

Ljubljanska skupina je štela 13 udeležek in udeležencev in vsi so uspešno zaključili izobraževanje in prejeli certifikat.

MEDSEBOJNO SODELOVANJE  mladih podjetnikov​

Neverjetna energija in navdušenje mladih je privedlo do idej in želja po povezovanju med skupinami. Tako so v Velenju mladi podali pobudo k povezovanju in morda se kaj kmalu obeta veliki mreženjski dogodek mladih podjetnikov v Sloveniji. 

Veseli nas, da samo že po nekaj mesecih podjetniki uspešno poslujejo in si  medsebojno pomagajo predvsem s pridobitvijo in posredovanjem različnih poslovnih priložnosti.

admin