Skupnost slovenskih podjetnic

Jerneja Milost

Projektna asistentka

It’s your time to shine! @SkupnostSlovenskihPodjetnic