Program mentorstva, usposabljanja, individualnih srečanj in mednarodnih izmenjav.

Premaknite svoje poslovanje v višjo prestavo!

Podjetnice z izkušnjami in podjetnice začetnice ali tiste, ki se odločate za podjetniško pot! Pridružite se ekskluzivni skupini v mentorskem programu ACTIMPACT, ki ga podpira Google.org. Premaknite svoje poslovanje v višjo prestavo.

Dogodki ActImpAct

Vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih ActImpAct!

Fotografija občinstva iz dogodka Act Imp Act na GZS v Ljubljani

Kdo se lahko vključi v program?

V programu sodeluje širok nabor uveljavljenih podjetnic, ki bodo prenesle svoje izkušnje in znanje na kolegice.

V program se lahko vključijo ženske, ki so na poti v podjetništvo in pri tem potrebujejo pomoč in mentorstvo ali pa so delujoče podjetnice in si želijo svojo dejavnost razširiti ali internacionalizirati, njihova dejavnost pa ima pozitiven učinek na okolje in posameznike ali pa naslavlja družbene izzive.

Štipendija programa ActImpAct vključuje:

Udeležba na letnem dogodku 500 Podjetnic in drugih dogodkih v organizaciji Skupnosti slovenskih podjetnic ali partnerjev v projektu ActImpAct. Štipendija vključuje tudi uporabo prostora na sedežu Skupnosti.

Skupaj program obsega 90 ur predavanj in individualnih posvetovanj.

  • Diagnoza pri postavitvi poslovnih ciljev.
  • Usposabljanje za podjetniško rast (delavnice v živo, on-line, mentorstvo).
  • Spremljanje podjetniške rasti po zaključku usposabljanja.
  • Mednarodne aktivnosti (udeležba na sejmih, konferencah..).
  • Evalvacija ob zaključku usposabljanja, ocena impaktizacije.
  • Mreženje in povezovanje.
  • Udeležba na letnem dogodku 500 Podjetnic, in drugih dogodkih v organizaciji SSP ali partnerjev v projektu ActImapAct.
  • Banka znanja - dostop do ekspertnih znanj.
  • Možnost tehnične pomoči in strokovnih nasvetov.
  • Uporaba prostora na sedežu skupnosti.

weactIMPACT

Kaj je impaktizacija?

Podjetništvo je način življenja in pogleda na prihodnost, tako v osebnem smislu, predvsem pa na prihodnost družbe, katere del je vsak posameznik, vsaka posameznica. Vpliv, ki ga imamo s svojim podjetniškim delovanjem, lahko merimo in ocenimo. Čas je, da ob ustanavljanju podjetja ne razmišljamo le o tem, da bo to pot za naše preživetje, temveč, da se zavemo, da lahko prispevamo k izboljšavam, k spremembam v družbi in da tako tudi osebnostno rastemo. To je impaktizacija.

Marta Turk, ustanoviteljica Skupnosti slovenskih podjetnic

Fotografija podjetniške mentorice in vodje projekta Act Imp Act, Marta Turk
quote

Podjetnice bomo spremljali ves čas projekta in jih spodbujali k rasti, predvsem pa jih bomo povezali v mednarodnem okolju, kjer bodo našle partnerje. Spoznale bodo tudi kako njihova podjetniška dejavnost prispeva k družbi in okolju.

Marta TurkUstanoviteljica / mentorica

Partnerji pri projektu

Powered by: