Povezane in uspešne

Povezujemo inovativne ženske!

Vabimo vas v največjo slovensko skupnost podjetnic. Naše poslanstvo je povezati inovativne ženske v gospodarstvu, družbi in okolju. Vzpostavljamo mrežo znanja, partnerstva in tako prispevamo k blagostanju družbe.

Želimo razširiti prostor za inovativne, družbeno odgovorne in aktivne ženske v vseh porah življenja v domovini in jih povezati s podobnimi posameznicami in skupinami v Evropi ter tako spodbuditi njihovo ekonomsko rast in uspešnost. Zato se širimo tudi prek slovenskih meja.

Dejavnosti skupnosti

 • Banka znanja
 • Mreženje, sodelovanje
 • Internacionalizacija
 • Medsebojna pomoč

Vabljeni, da se nam pridružite

Vzpostavljamo mrežo znanja, partnerstva in tako prispevamo k blagostanju družbe.

Članstvo in članarina

Članstvo v Skupnosti slovenskih podjetnic se izplača!

UGODNOSTI

 • Dostop do BANKE ZNANJA.
 • Uporaba prostorov na sedežu Skupnosti za sestanke in manjša srečanja (po predhodnem dogovoru zaradi usklajevanja urnika).
 • Vključitev v skupinske nastope na sejmih doma in v tujini in si tako zmanjšati strošek sejmarjenja.
 • Sodelovanje pri oblikovanju programa dela s svojimi predlogi.
 • Možnost sodelovanja v mentorski skupini.
 • Predstavitev na izbranem družabnem omrežju SSP.
 • 1x mesečno srečanje na čajanki.
 • 10% članarine, zmanjšane za DDV/ se zbira na posebnem podračunu za pomoč članicam (ni na voljo kandidatkam)

ČLANARINA

 • Redna članica mesečno članarino v znesku 15 eur (brez DDV).
 • Članica PLUS mesečna članarina v znesku 20 eur (brez DDV), kar mi omogoča dostop do Sklada skupnosti slovenskih podjetnic.
 • Kandidatka za članstvo (3 mesece brezplačno).
 • Po zaključku tega obdobja bom sporočila svojo pisno odločitev ali se pridružujem članstvu v SSP.

Naše delovanje je razpoznavno

 • Organiziramo največji praznik ženskega podjetništva v Sloveniji - 500 podjetnic, ki ima mednarodno razpoznavnost in veljavo.
 • Organiziramo skupne sejemske nastope za članice doma in v tujini (Narava Zdravje, MOS Celje, in drugi).
 • Povezujejo nas številni programi agencije Spirit kot npr. Podjetnost je ženskega spola.
 • Dogodek Magic Women – Žensko podjetništvo s posebno noto.
 • Marketing prek socialnih omrežij in spletne strani (blog, affiliate, brezplačne promocije).
 • Srečanja podjetnic v živo in virtualno.

Naše delovanje je mednarodno

 • Sodelujemo z mrežo ženskih podjetniških združenj AFAEMME, Barcelona.
 • Povezane smo s podobnimi združenji v Veliki Britaniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem in v Srbiji.
 • Reference pri evropskih projektih:
 • Med Franchise,
 • EQUAL Vesna,
 • SEEWBAN,
 • Network MEMA.Povezane smo uspešne

Promocija in trženje sta ključna dejavnika uspešnega poslovanja saj vplivata na povečanje prepoznavnosti in prodaje. Nekatere promocijske aktivnosti so bolj učinkovite in stroškovno dostopnejše, če se povežemo, kar je eden od namenov Skupnosti slovenskih podjetnic - povezovanje in sodelovanje. Povezane predstavljamo tudi skupino za pritisk na to, da prihaja do sprememb v naših okoljih, da bi bilo življenje za vse boljše. Vesele smo vaših konkretnih pobud in predlogov, da morda povezane dosežemo tisto, česar včasih same ne zmoremo.

NAMEN

Ustvarjamo novo slovensko podjetništvo!

“V skupnosti Slovenskih podjetnic ustvarjamo novo slovensko podjetništvo! Kjer si najprej človek, ki preko podjetništva uresničuje svoje poslanstvo in s svojimi produkti in storitvami drugim pomaga k lažjemu uresničevanju njihovih lastnih poslanstev in ciljev. V skupnosti smo prijateljice, kolegice, včasih tudi rivalke, predvsem pa držimo in se družimo skupaj, ker včasih je to vse, kar resnično potrebujemo - razumevajoč pogled, topel objem, bodrilo, da nismo same.”

Tamara Turk, programska vodja, mentorica

quote

Namen skupnosti je izpeljati projekte, ki bodo vsem podjetnim ljudem omogočili razvoj njihove inovativnosti in ustvarjalnosti.

Marta TurkUstanoviteljica / mentorica