Skupnost slovenskih podjetnic

Promocija  in trženje sta ključna dejavnika uspešnega poslovanja saj vplivata na povečanje prodaje. Nekatere promocijske aktivnosti so bolj učinkovite in stroškovno dostopnejše, če se povežemo, kar je eden od namenov Skuposti slovenskih podjetnic - povezovanje in sodelovanje. Povezane predstavljamo tudi skupino za pritisk na to, da prihaja do sprememb v naših okoljih, da bi bilo življenje za vse boljše. Vesele smo vaših konkretnih pobud in predlogov, da morda povezane dosežemo tisto, česar same ne zmorete.

Naše delovanje je razpoznavno:

 • Sodelujemo pri izvedbi največjega dogodka ženskega podjetništva v Sloveniji - 500 podjetnic 2019 – ki ima mednarodno razpoznavnost in veljavo
 • Organiziramo skupne sejemske nastope za članice doma in v tujini (Narava Zdravje, MOS Celje, in drugi),
 • Povezujejo nas  številni programi agencije Spirit kot npr. Podjetnost je ženskega spola
 • Dogodek Magic Women – Žensko podjetništvo s posebno noto
 • Marketing preko socialnih omrežij in spletne strani (blog, affiliate, brezplačne promocije
 • Srečanja podjetnic virtualno in osebno

Naše delovanje je mednarodno:

 • Sodelujemo z mrežo ženskih podjetniških združenj AFAEMME, Barcelona
 • Povezane smo s podobnimi združenji v Veliki Britaniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem in v Srbiji

Kot kontaktna skupina sodelujemo pri evropskih projektih

 • Med Franchise
 • EQUAL Vesna
 • SEEWBAN
 • Network MEMA

Članstvo v skupnosti je pogoj za uporabo nekaterih storitev. Poglej ugodnosti članstva.