Banka znanja

Specifični izzivi, s katerimi se soočajo ženske, so povezani s težjim dostopanjem do ključnih informacij, (ne)poznavanjem podjetniških in managerskih vsebin, razumevanjem marketinške filozofije, uporabo tehnologije in naborom različnih praktičnih pristopov k razreševanju poslovnih dilem. Podjetnice tudi nimajo dovolj vzornic, h katerim bi se lahko zatekle po navdih in ki bi jim bile potrditev, da je mogoče uspeti. Banka znanja pa naslavlja prav ta vprašanja, saj obsega širok nabor znanj in izkušenj vsake članice, iz banke znanja pa lahko posameznica ali vsa skupina znanje črpa in ga »izmenjuje« s svojim.

Vsebine v Banki znanja so namenjene članicam Skupnosti slovenskih podjetnic, ki so ponujene v obliki mesečnih tematskih dogodkov, video vsebin ali z organiziranjem individualnih mentorskih izmenjav. To je tudi priložnost, da podjetnice začetnice spoznajo svoje potencialne vzornice na individualnih srečanjih in mentorskih pogovorih.

Podjetnica, ki se želi včlaniti v Skupnost, je povabljena na  uvodni intervju, kjer opredeli svoje interese, znanja in specializacijo. Ovrednoteno število ur je zavedeno v Dobroimetje Banke znanja, ki je na voljo članicam v obliki video vsebin, delavnic v živo ali individualnih posvetovanj.

Ta stran uporablja piškotke. Politika zasebnosti.
Potrdi